ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – Γραπτά Θεωρίας και Εργαστηρίου

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – Γραπτά Θεωρίας και Εργαστηρίου

Οι φοιτητές μπορούν να δουν τα γραπτά της θεωρίας και του εργαστηρίου του Μαθήματος Γεωλογίας Μηχανικού την Πέμπτη 4 Απριλίου 13.00-15.00 στην Αίθουσα Β 225. Επίσης μπορούν να ενημερωθούν για τον επιμερισμό του βαθμού τους στη θεωρία και στο εργαστήριο. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι εάν επιθυμούν μπορούν να παραλάβουν τα ανάτυπα των διορθωμένων εργαστηριακών τους ασκήσεων.

 

Ο Υπεύθυνος του Μαθήματος

Δρ. Δημήτριος Αλεξάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής