Ανακοίνωση για το μάθημα «Υγειονομική Τεχνολογία»

Ανακοίνωση για το μάθημα «Υγειονομική Τεχνολογία»

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «Υγειονομική Τεχνολογία» κατά το Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 να προσέλθουν για την εγγραφή τους 
την Πέμπτη 28/03/2019 ώρες 9.30-13.00 στο εργαστήριο Υδραυλικών Έργων (Πανεπιστημιούπολη 1)

Η Υπεύθυνη του Μαθήματος

Δρ. Μαρία Παραλίκα

Καθηγήτρια