Εργαστήριο Ειδικά Θέματα CAD – Έναρξη Μαθημάτων

Εργαστήριο Ειδικά Θέματα CAD – Έναρξη Μαθημάτων

Τα μαθήματα  στα «Ειδικά Θέματα CAD» αρχίζουν απο την Τρίτη 26/03/2019.

  • ΟΜΑΔΑ 1: Τρίτη 09.00-12.00
  • ΟΜΑΔΑ 2: Τετάρτη 09.00-12.00
  • ΟΜΑΔΑ 3: Πέμπτη 09.00-12.00
  • ΟΜΑΔΑ 4: Πέμπτη 12.00-15.00

 

Ο Yπεύθυνος του Εργαστηρίου
Εξαρχάκος Γεώργιος