Έναρξη Εργαστηρίων Παραστατικής Γεωμετρίας

Έναρξη Εργαστηρίων Παραστατικής Γεωμετρίας

Τα εργαστήρια της Παραστατικής Γεωμετρίας ξεκινούν αύριο Τετάρτη 27/3/2019 με το εργαστήριο 11.00-13.00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα, η ομάδα της Πέμπτης 13.00-15.00 έχει αλλάξει μέρα και μεταφέρθηκε Δευτέρα 13.00-15.00.

Οι υπόλοιπες ομάδες παραμένουν όπως ήταν την ημέρα των εγγραφών.