Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτιριολογία (6ο εξάμηνο)

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτιριολογία (6ο εξάμηνο)

Οι φοιτητές που παρακολουθούν ή ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα, παρακαλούνται να προσέλθουν όλοι την Τετάρτη 27/3 ή την Πέμπτη 28/3, όπου – μεταξύ άλλων – θα περιγραφούν αναλυτικά οι απαιτήσεις του μαθήματος, τα περιεχόμενά του και ο ρόλος του μέσα στο ευρύτερο αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού.