ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές στο εργαστήριο Γεωδαισίας, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 21/03/2019 στις 10.00 – 12.00, στην αίθουσα Β223.

Εκ του εργαστηρίου