ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – Νέα ανακοίνωση

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – Νέα ανακοίνωση

Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για την κάλυψη του αριθμού των ενδιαφερομένων φοιτητών και για την ομαλή ροή του Ωρολογίου Προγράμματος, έγιναν μικρές αλλαγές και οι ομάδες εργαστηρίου διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

  • ΟΜΑΔΑ 1: Τρίτη 09.00-12.00
  • ΟΜΑΔΑ 2: Τετάρτη 11.00-14.00
  • ΟΜΑΔΑ 3: Τετάρτη 14.00-17.00
  • ΟΜΑΔΑ 4: Πέμπτη 09.00-12.00
  • ΟΜΑΔΑ 5: Πέμπτη 12.00-15.00

 

Τα τμήματα Τετάρτης 14.00-17.00 (ΟΜΑΔΑ 3) και Πέμπτης 12.00-15.00 (ΟΜΑΔΑ 5) έχουν ήδη συμπληρωθεί.  Στην ομάδα Πέμπτης 09.00-12.00 (ΟΜΑΔΑ 4) υπάρχουν διαθέσιμες 11 θέσεις. Στις νέες ομάδες 1 και 2 είναι διαθέσιμες όλες οι θέσεις (24+24).

Οι φοιτητές, που έχουν εγγραφεί στην καταργημένη ομάδα Τετάρτης 17.00-20.00, καθώς και αυτοί που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί, καλούνται να στείλουν την προτίμηση ομάδας (από τις διαθέσιμες) στη διεύθυνση malik@uniwa.gr μέχρι τη Δευτέρα 18.03.2019 το βράδυ.

Την Τρίτη 19.03.2019 θα ανακοινωθούν οι κατάλογοι. Αν χρειαστούν μικρής κλίμακας μετακινήσεις από ομάδα σε ομάδα, θα συζητηθούν στα εργαστήρια.

 

ΙΙ. ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα εργαστήρια αρχίζουν:

-Την Τετάρτη 20.03.2019 για τις ομάδες Τετάρτης.

-Την Πέμπτη 21.03.2019 για τις ομάδες Πέμπτης.

Την Τρίτη 26.03.2019 για την ομάδα Τρίτης.

Σε κάθε εργαστήριο, οι φοιτητές πρέπει να έχουν τα όργανα σχεδίασης του Τεχνικού Σχεδίου, καθώς και 2 λευκές κόλλες Α3 (απλό φωτοαντιγραφικό χαρτί). Από το 3ο εργαστήριο, θα χρειάζονται και μία κόλλα ριζόχαρτο 35cm*50cm.

 

Η υπεύθυνη του μαθήματος

Σταμ. Μαλικούτη