ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Οι επιτυχόντες των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος στην Πανεπιστημιούπολη 2 (Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250), Κτίριο Β’, αιθ. Β014 είτε αυτοπροσώπως είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, προκειμένου να εγγραφούν από τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, καθημερινά από 9.00π.μ. έως 12.00.

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι τα εξής:

* Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (μόνο εάν δεν έχει κατατεθεί)

* Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Από τη Γραμματεία του Τμήματος