Ύλη για “Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου”

Ύλη για “Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου”

Η ύλη για το μάθημα “Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου” περιγράφεται στο συνημμένο pdf.

Το διαγώνισμα θα γίνει με “κλειστές” τις σημειώσεις και το βιβλίο.

Ύλη για το μάθημα “Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου”