ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (Συνολικό-Τελικό)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (Συνολικό-Τελικό)

Προσοχή:
– Να διαβάσετε προσεκτικά στο άνω δεξί μέρος της κάθε σελίδας του εβδομαδιαίου προγράμματος σε ποιούς φοιτητές αναφέρεται αυτή.
– Επίσης να κοιτάξετε τις διευκρινίσεις στο κάτω μέρος μέσα σε κουτί με κόκκινο περίγραμμα. 
Αλλαγή:
Εκτός από την προσθήκη των νέων σελίδων, έχει γίνει μία αλλαγή: η αμοιβαία αλλαγή στο Πρόγραμμα του ΠΑΔΑ μεταξύ των μαθημάτων “ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ”, που από Τρίτη 05.03.2019 πήγε Τετάρτη 20.02.2019 και στη θέση του μπήκε το “ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ” που έφυγε από τη δεύτερη ημερομηνία και πήγε στην πρώτη.