Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Τμήμα 2, Π2)

Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Τμήμα 2, Π2)

Κατά την διάρκεια της εξέτασης (Τετάρτη 20/02/2019) για το μάθημα Οπλισμένο Σκυρόδεμα, για το Τμήμα 2, της Πανεπιστημιούπολης 2, επιτρέπεται η χρήση σημειώσεων, πινάκων και βιβλίων. Ο κάθε φοιτητής θα έχει τις δικές του σημειώσεις και δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή σημειώσεων.

Κ. Ρεπαπής