ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – Β’ Τμήμα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – Β’ Τμήμα

Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 θα βρίσκομαι στην Αίθουσα 221 από 9:00 έως και 11:00 για επεξηγήσεις και επίλυση αποριών της ύλης του Μαθήματος ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ του τμήματος Β’ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Επιπλέον οι φοιτητές δύνανται να επικοινωνούν μαζί μου στο mail: dgiantsi@central.ntua.gr

 

Η διδάσκουσα

Δρ Θ. ΓΙΑΝΤΣΗ