ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΑ – ΥΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΑ – ΥΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η ύλη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα κεφάλαια ή σελίδες κάποιου βιβλίου, καθώς υπάρχουν 3 διαφορετικά συγγράμματα. Οι παρακάτω ενότητες περιέχονται σε κάθε ένα από αυτά.

  • Οριζόντιες και Κατακόρυφες γωνίες. Ορισμοί. Πίνακες υπολογισμού μέσων τιμών, μέσων ανηγμένων τιμών, γενικού μέσου όρου).
  • Θεμελιώδη θεωρήματα. Ασκήσεις και υπολογισμοί. Γωνίες διεύθυνσης, μήκη, συντεταγμένες.
  • Γεωμετρική χωροστάθμιση και τριγωνομετρική υψομετρία.
  • Οδεύσεις, είδη οδεύσεων. Επίλυση όδευσης.
  • Αποτύπωση/Ταχυμετρία
  • Χάραξη
  • ΕΓΣΑ 87
  • GPS / Συστήματα δορυφορικού εντοπισμού

Το διαγώνισμα θα αποτελείται τόσο από ερωτήσεις θεωρίας, όσο και από ερωτήσεις ασκήσεων/υπολογισμών.
Να έχετε μαζί σας χάρακα (ή τρίγωνο) και κομπιουτεράκι.