ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 θα γίνει αναπλήρωση και επανάληψη στο Μάθημα ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ του τμήματος Β’ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά την ώρα του Μαθήματος 13:00 έως 15:00 στην Αίθουσα 226 .

Η διδάσκουσα

Δρ Θ. ΓΙΑΝΤΣΗ