Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος

Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος

Η εξέταση στο εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος θα γίνει την Πέμπτη 14/02/2019 11:00 – 13:00 στις αίθουσες Β221, Β223.