ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΥΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΥΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΥΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ

Ι. Στοιχεία Γεωμετρίας του Χώρου – Στερεά σώματα με επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες (πρίσματα, πυραμίδες, ορθός κυκλικός κώνος, ορθός κυκλικός κύλινδρος, σφαίρα).

Στο διανεμόμενο σύγγραμμα: Ενότητες 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2 Κεφαλαίου 2.

ΙΙ. Γεωμετρικές κατασκευές.

Στο διανεμόμενο σύγγραμμα: Θεώρημα Θαλή στο επίπεδο και στον χώρο (σελ. 40-42 και 186).

ΙΙΙ. Μέθοδος της ορθής προβολής. Μεθοδολογία παράστασης στερεού σώματος βασισμένη στο Σύστημα Monge. Η διαχείριση του Συστήματος Monge από τον μηχανικό. Α’ τρόπος αναπτύγματος των επιπέδων προβολής. Οριζόντιες και μετωπικές ευθείες. Οριζόντια, κατακόρυφα, μετωπικά και εγκάρσια επίπεδα. Προβολές εξωτερικού περιβλήματος στερεού σώματος με όλες τις γωνίες ορθές (με ειδική και με τυχαία τοποθέτηση ως προς τα επίπεδα προβολής), στερεού σώματος με ορισμένες γωνίες ορθές (κατά τους άξονες x/y, κατά τον άξονα z). Προβολές εξωτερικού περιβλήματος στερεού σώματος με όλες τις γωνίες ορθές (με ειδική και με τυχαία τοποθέτηση ως προς τα επίπεδα προβολής), στερεού σώματος με ορισμένες γωνίες ορθές (κατά τους άξονες x/y, κατά τον άξονα z). Παράσταση καμπύλων επιφανειών. Τομές επιφανειών στερεών σωμάτων συμπαγών και μη συμπαγών. Εφαρμογές σε στερεά σώματα με όλες τις γωνίες ορθές. Τομές επιφανειών στερεών σωμάτων συμπαγών και μη συμπαγών. Εφαρμογές σε στερεά σώματα με ορισμένες γωνίες ορθές και σε καμπύλες επιφάνειες.

Στο διανεμόμενο σύγγραμμα

Κεφάλαιο 3: σελ. 285-301, 308-314, 316-337, 342-370, 378-381, 386-441 (εκτός από αυτά που αφορούν στον Β’ τρόπο αναπτύγματος των επιπέδων προβολής) , 455-458, 466-471, 477-479, 516-659.

 

Επισημάνσεις

Αν και το θεωρούμε αυτονόητο, επισημαίνουμε στους φοιτητές, ότι η αναγραφή των παραπάνω σελίδων έχει την έννοια της θεωρητικής υποστήριξης και αιτιολόγησης των ασκήσεων πράξης και των επιμέρους θεμάτων, που επιλύθηκαν και παρουσιάστηκαν στη διάρκεια του μαθήματος. Κατά συνέπεια, δεν συσχετίζεται με πρακτικές απομνημόνευσης. Επίσης, διαμέσου των σελίδων αυτών, υπενθυμίζουμε στους φοιτητές τα ζητήματα του μαθήματος, στα οποία βρίσκεται το κέντρο βάρους της εξέτασης.

 

28.01.2019

Η υπεύθυνη του μαθήματος: Σταματίνα Γ. Μαλικούτη, Καθηγήτρια