ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – τμήμα Β’

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – τμήμα Β’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 θα διεξαχθεί πρόχειρο διαγώνισμα στο Μάθημα ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ του τμήματος Β’ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά την ώρα του Μαθήματος 13:00 έως 15:00 .

Οι φοιτητές παρακαλούνται να έχουν μαζί τους τις σημειώσεις (ιδιαίτερα τις παρουσιάσεις που έχουν αποσταλεί) μολύβι και υποδεκάμετρο -χάρακα.

Η διδάσκουσα

Δρ Θ. ΓΙΑΝΤΣΗ