ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – Nέα ανακοίνωση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – Nέα ανακοίνωση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ       

   ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                       

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Υπεύθυνη μαθήματος: Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη, Καθηγήτρια

 

Ι. Αλλαγή στα πρόσθετα μαθήματα

Θα σχολιαστούν τα θέματα του τεύχους 4 και θα επιλυθούν απορίες στην αίθουσα Β230 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 • ΟΜΑΔΑ 1 – τμήμα κ. Μαρκοπούλου

την Τρίτη 22.01.2019 14.00-16.00.

 • ΟΜΑΔΑ 2 – όλοι, την Τρίτη 22.01.2019 16.00-18.00.
 • ΟΜΑΔΑ 4 – όλοι, την Τρίτη 22.01.2019 13.00-14.00.
 • ΟΜΑΔΑ 5 – όλοι, τη Δευτέρα 21.01.2019 19.00-21.00.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το πρόσθετο μάθημα της Τετάρτης 23.01.2019 ακυρώνεται.

 

ΙΙ. Εργαστήρια μέχρι το τέλος του εξαμήνου (αίθουσα Β011)

Το τελευταίο εργαστήριο του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί:

 • για τις Ομάδες 1 και 2 τη Δευτέρα 28.01.2019,
 • για τις Ομάδες 3 και 4, την Τρίτη 29.01.2019,
 • για την Ομάδα 5, την Τρίτη 29.01.2019 13.00-15.00, και
 • για την Ομάδα 6, την Τρίτη 29.01.2019 15.00-17.00.    

 

ΙΙΙ. Εξέταση εργαστηρίου (αίθουσα Β011)

 • Ομάδα 1 – τμήμα κ. Μαλικούτη: Δευτέρα 04.02.2019 15.00-16.30.
 • Ομάδα 1 – τμήμα κ. Μαρκοπούλου: Δευτέρα 04.02.2019 17.00-18.30.
 • Ομάδα 2 – όλοι: Δευτέρα 04.02.2019 19.00-20.30.
 • Ομάδα 3 – όλοι: Τρίτη 05.02.2019 09.00-10.30.
 • Ομάδα 4 – όλοι: Τρίτη 05.02.2019 11.00-12.30.
 • Ομάδα 5 – όλοι: Τετάρτη 06.02.2019 13.00-14.30.
 • Ομάδα 5 – όλοι: Τετάρτη 06.02.2019 15.00-16.30.

 

Την ημέρα της εξέτασης, οι φοιτητές θα παραδώσουν φάκελο με το σύνολο των θεμάτων που έχουν επεξεργαστεί.    

 

ΙV. Μαθήματα Θεωρίας μέχρι το τέλος του εξαμήνου

Το τελευταίο μάθημα Θεωρίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28.01.2019.

 

16.01.2019

Η υπεύθυνη του μαθήματος