Ανακοίνωση – Πιθανότητες και Στατιστική

Ανακοίνωση – Πιθανότητες και Στατιστική

Λόγω Συνέλευσης Τμήματος και επειγουσών διοικητικών υποχρεώσεων, το μάθημα “Πιθανότητες και Στατιστική” δεν θα πραγματοποιηθεί.