Σχεδιασμός Αεροδρομίων

Σχεδιασμός Αεροδρομίων

Την Πέμπτη 10/01/2019 θα γίνει το μάθημα «Σχεδιασμός Αεροδρομίων» σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (14:00-17:00, αίθουσα Κ16.214, Πανεπιστημιούπολη 1).

Θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου και της ύλης του μαθήματος και θα ακολουθήσει η λεπτομερής ανάπτυξη των ενοτήτων.