ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας 9-10/1/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας 9-10/1/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα της Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας με την Ομάδα της Τετάρτης 9-11  στις 9/1 /2019 και Πέμπτης 10/1 για τις ομάδες των 11-13 και 13-15 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.