Στατική Ισοστατ. Φορέων & Προεντετ. Σκυρόδεμα – Ακύρωση 2 μαθημ. τη Παρ. 14/12

Στατική Ισοστατ. Φορέων & Προεντετ. Σκυρόδεμα – Ακύρωση 2 μαθημ. τη Παρ. 14/12

Τη Παρασκευή (14 Δεκεμβρίου 2018) δεν θα γίνουν τα μαθήματα: 
Στατική Ισοστατικών Φορέων και Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 
λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντος. 

Τα μαθήματα αυτά θα αναπληρωθούν.