Αγγλική Τεχνική Ορολογία (Πέμπτη 11-13 στις 13/12/2018 )

Αγγλική Τεχνική Ορολογία (Πέμπτη 11-13 στις 13/12/2018 )

Το μάθημα της Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας με την ομάδα της Πέμπτης 11-13 στις 13/12/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω υπηρεσιακής υποχρέωσης της διδάσκουσας. Όσοι επιθυμούν μπορούν να το παρακολουθήσουν με την ομάδα των 13-15.