Ενημέρωση για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα – Τρίτη 11/12/18

Ενημέρωση για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα – Τρίτη 11/12/18

Αύριο Τρίτη 11/12/18, ο Πρόεδρος του Τμήματος Γιώργος Κ. Βαρελίδης, θα ενημερώσει φοιτητές, καθηγητές και αποφοίτους για το κρίσιμο ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων (φοιτητών και αποφοίτων).

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί 12.00-14.00 στην αίθουσα 3Α  ( Κάτω από το συνεδριακό κέντρο – Πανεπιστημιούπολη 2 ).