Πληροφορική & Προγραμματισμός (Θ)

Πληροφορική & Προγραμματισμός (Θ)

Το μάθημα Πληροφορική & Προγραμματισμός (Θ) θα πραγματοποιηθεί κανονικά σήμερα Τετάρτη 28.11.2018 και ώρες 17:00 – 19:30 (μόνο η τελευταία ώρα δεν θα γίνει ολόκληρη για διεκόλυνση της μετακίνησης, λόγω της απεργίας των ΜΜΜ)