ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 28/11/2018

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 28/11/2018

Τα εργαστήρια  ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  09.00 – 11.00 και 11.00 -13.00, την Τετάρτη 28/11/2018 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω της απεργίας των Μ.Μ.Μ.