Μηχανική Στερεού Σώματος – Τμήμα 2

Μηχανική Στερεού Σώματος – Τμήμα 2

Το μάθημα «Μηχανική Στερεού Σώματος» Τμήμα 2 θα ξεκινήσει την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου στην αίθουσα Β221 της Πανεπιστημιούπολης 2.