Ανακοίνωση – Δυναμική του Στερεού Σώματος

Ανακοίνωση – Δυναμική του Στερεού Σώματος

Το μάθημα Δυναμική του Στερεού Σώματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 14/11/2018 στις αίθουσες Β226 (09:00-11:00) και Β223(13:00-15:00) της Πανεπιστημιούπολης 2, σύμφωνα με το πρόγραμμα.