ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΜΑΘΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – 2/11/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΜΑΘΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – 2/11/2018

Η  αυριανή διάλεξη (Παρασκευή 2/11/2018)  του  μαθήματος

Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά  Έργα

θα γίνει 10-12 (αντί για 9-11)

στην ίδια αίθουσα (Β221)

Αφορά μόνον το Τμήμα 2 στην Π2

Ο προσωρινός Διδάσκων
Ιωάννης Συμπέθερος
Καθηγητής