ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ)

Η Εργαστηριακή Άσκηση του Τμήματος της Πέμπτης 13.00-15.00 (αρχικά επωνύμου Α έως Θ) η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της αναστολής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13.00-15.00 στην Εργαστηριακή Αίθουσα Β230 (Πανεπιστημιούπολη 2, Κτήριο Β, 2ος Οροφος).

Ο Υπεύθυνος του Μαθήματος

Δρ. Δημήτριος Εμ. Αλεξάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής