Ενημέρωση Φοιτητών για τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων

Ενημέρωση Φοιτητών για τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων

Την Τρίτη 30.10.2018 (και όχι Δευτέρα) στην Αίθουσα Β013 θα συνεχιστεί η ενημέρωση για τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων του πρώην Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ με το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η ενημέρωση για τους:

  1. Φοιτητές του 5ου Εξαμήνου θα γίνει 9:30-11:00
  2. Φοιτητές του 7ου Εξαμήνου θα γίνει 13:00-14:30
  3. Επί πτυχίω Φοιτητές θα γίνει 15:00-16:00

Παρατίθενται τα σχετικά συνοδευτικά αρχεία:    

1.1 Αντιστοίχιση Μαθημάτων για Δευτεροετείς από ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ σε ΠΑΔΑ Version A3 Final   –   1.2 Οδηγίες για Δευτεροετείς

2.1 Αντιστοίχιση Μαθημάτων για Τριτοετείς από ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ σε ΠΑΔΑ Version A3 Final   –  2.2 Οδηγίες για Τριτοετείς

3.1 Αντιστοίχιση Μαθημάτων για Τεταρτοετείς από ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ σε ΠΑΔΑ Version A3 Final   –  3.2 Οδηγίες για Τεταρτοετείς

Οι Πίνακες και οι Οδηγίες αντιστοίχισης αναρτώνται με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε βελτιώσεων και τροποποιήσεων κριθούν ως αναγκαίες, προκειμένου να επιλυθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση. Συνεπώς, ενδέχεται να υπάρξουν μικροαλλαγές, οι οποίες θα σας ανακοινώνονται με νεότερες αναρτήσεις.

Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα αρχεία, έτσι ώστε κατά τη συνάντηση της Τρίτης 30/10/18 με τους κ. κ. Βρυζίδη και Κουρνιάτη να επιλυθούν τυχόν απορίες και να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα.

 

ΣΗΜ.: Τα αντίστοιχα αρχεία για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Αθήνας βρίσκονται στον σύνδεσμο: http://civil.teiath.gr/articles.php?id=79191&lang=el