Ανακοίνωση για το 7ο εξ. – Αλλαγή σειράς 2 μαθημάτων για την Τρίτη 30/10/18

Ανακοίνωση για το 7ο εξ. – Αλλαγή σειράς 2 μαθημάτων για την Τρίτη 30/10/18

Ανακοίνωση για το 7ο εξάμηνο:

Αύριο Τρίτη 30/10/18 τα μαθήματα: Θαλ. Υδραυλική & Λιμενικά (Ι. Συμπέθερος) & Προγ.& Διαχείρ. Τεχν. Έργων (Β. Μούσας) θα πραγματοποιηθούν με την αντίστροφη σειρά

Ο Προγ.& Διαχείρ. Τεχν. Έργων (Β. Μούσας) στις 2:00, και, η Θαλ. Υδραυλική & Λιμενικά (Ι. Συμπέθερος) στις 4:00