Ανακοίνωση – Εγγραφές στο Εργ. Γεωδαιτικές Εφαρμογές

Ανακοίνωση – Εγγραφές στο Εργ. Γεωδαιτικές Εφαρμογές

Γεωδαιτικές Εφαρμογές Εργαστήριο
 
Οι εγγραφές στο εργαστήριο θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 30/10/2018, στην αίθουσα Β013 από 11.00 – 13.00.