Ανακοίνωση για την έναρξη μαθημάτων που δεν έχουν ανατεθεί (χωρίς όνομα διδάσκοντα)

Ανακοίνωση για την έναρξη μαθημάτων που δεν έχουν ανατεθεί (χωρίς όνομα διδάσκοντα)

Τα μαθήματα στα οποία δεν αναφέρεται το όνομα του διδάσκοντα (και πρόκειται να ανατεθούν σε πανεπιστημιακούς υποτρόφους), ΔΕΝ πραγματοποιούνται προς το παρόν.

Η έναρξή τους θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης.