Αύγουστος 2020

Οι προβιβάσιμοι βαθμοί στα μαθήματα «Εφαρμοσμένη Υδραυλική», «Τεχνική Υδρολογία» και «Αντοχή Υλικών» που έχουν προκύψει μέσω αντιστοιχήσεων από τα μαθήματα «Τεχνική Νομοθεσία», «Οικοδομική ΙΙ» και «Εγκαταστάσεις Κτιρίων» αντίστοιχα, για τους φοιτητές του πρ. ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. που ακολουθούν το 5-ετές Πρόγραμμα σπουδών του ΠΑ.Δ.Α. θα...