Εξέταση στη Θεωρία «Γεωλογίας Μηχανικού» και «Τεχνική Γεωλογία»

Εξέταση στη Θεωρία «Γεωλογίας Μηχανικού» και «Τεχνική Γεωλογία»

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση Ιανουαρίου 2021 στη Θεωρία «Γεωλογίας Μηχανικού» και «Τεχνική Γεωλογία» (για τους φοιτητές/φοιτήτριες παλαιών εξαμήνων)


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 05/02/2021 (ώρα 17.00).
 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ!

  Οι φοιτητές/φοιτήτριες που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση Ιανουαρίου 2021 στη Θεωρία του μαθήματος «Γεωλογία Μηχανικού» και «Τεχνική Γεωλογία» (για τους φοιτητές/φοιτήτριες παλαιών εξαμήνων) πρέπει να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής και να συμπληρώσουν τη «Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις», απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα Open eClass του μαθήματος, μέχρι 05/02/2021 και ώρα 17.00.

 Όσοι φοιτητές δεν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία εμπρόθεσμα ή δεν αποδεχθούν τους σχετικούς όρους δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εξ’ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Προϋπόθεση για να δηλώσει ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια συμμετοχή στην εξέταση ενός μαθήματος αποτελεί η επιλογή του εν λόγω μαθήματος στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αρχή του εξαμήνου (https://www.uniwa.gr/remote-exams/).

Το σύνολο της διαδικασίας συμμετοχής στην εξέταση καλύπτεται από τα ανακοινωθέντα στον σύνδεσμο https://www.uniwa.gr/remote-exams/ τον οποίο παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά οι συμμετέχοντες φοιτητές.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα του μαθήματος στο https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV162/