Ομάδες στο MS-Teams για τις Αντιστοιχίσεις Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά σε ΠΑΔΑ

Ομάδες στο MS-Teams για τις Αντιστοιχίσεις Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά σε ΠΑΔΑ

Με δεδομένη την έναρξη, κατ’ αρχήν, των εγγραφών για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 και, στη συνέχεια, των εγγραφών για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικές Ομάδες/Μαθήματα στην πλατφόρμα του MS-Teams προκειμένου να συζητιούνται εκεί θέματα σχετικά με τις αντιστοιχίες του νέου προγράμματος σπουδών και να επιλύονται απορίες ή προβλήματα με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση των φοιτητών του τμήματος. Οι ομάδες είναι δύο, αναφερόμενες στα πρώην Τμήματα ΤΕΙ από τα οποία προέρχονται οι φοιτητές, ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ (ΤΕΙ Πειραιά). 

Συγκεκριμένα, η πρώτη Ομάδα με τίτλο: “Αντιστοιχίες ΤΕΙ Αθήνας σε ΠΑΔΑ-5” αφορά τις αντιστοιχίες των μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας στο 5ετές πρόγραμμα του ΠΑΔΑ και θα συντονίζεται από τον κ. Τριαντ. Κόκκινο (fkokkinos@uniwa.gr). Ο σύνδεσμος προς την Ομάδα αυτή είναι: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (κ. Κόκκινος): Τρίτη 7/4 (16:00-18:00), Πέμπτη 9/4 (16:00-18:00)

Αντίστοιχα, η δεύτερη Ομάδα με τίτλο: “Αντιστοιχίες ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ σε ΠΑΔΑ-5” αφορά τις αντιστοιχίες των μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Πειραιά στο 5ετές πρόγραμμα του ΠΑΔΑ και θα συντονίζεται από τον κ. Ισαάκ Βρυζίδη (i.vryzidis@uniwa.gr). Ο σύνδεσμος προς την Ομάδα αυτή είναι: ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ (κ. Βρυζίδης): Τρίτη 7/4 (17:00-19:00), Πέμπτη 9/4 (12:00-14:00)