Ανακοίνωση – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ