Παράταση δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 παρατείνονται έως και την 27η Απριλίου 2020.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα με τη δήλωσή τους να την τακτοποιήσουν έως και την 27η Απριλίου 2020, διότι μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας καμία αίτηση για δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται δεκτή.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος