Τομέας Γ’ – Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Έργων

Τομέας Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Έργων

 

O Τομέας Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Έργων καλύπτει τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και εργαστηριακές ανάγκες του Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο των επιστημονικών περιοχών:

  • Μαθηματικής Ανάλυσης και Γραμμικής Άλγεβρας, Λογισμού Πολλών Μεταβλητών, Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Διαφορικών Εξισώσεων, Παραστατικής Γεωμετρίας, Αριθμητικής Ανάλυσης
  • Γεωλογίας Μηχανικού, Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας, Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής, Φυσικής, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης Έργων και Επιχειρησιακής Έρευνας, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, Δομικών Μηχανών και Οργάνωσης Εργοταξίου
  • Τεχνικού Σχεδίου, Μεθόδων CAD σε Τεχνικά Έργα, Πολεοδομίας και Στοιχείων Πολεοδομικού Δικαίου, Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κτηριολογίας, Ειδικών Θεμάτων Οικοδομικής
  • Γεωδαισίας, Γεωδαιτικών Εφαρμογών, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
  • Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδών, Οδοστρωμάτων Οδών και Αεροδρομίων και Εργαστηριακών Ελέγχων, Σχεδιασμού των Μεταφορών, Οδοποιίας, Σιδηροδρομικής Τεχνικής, Δικτύων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, Κυκλοφοριακού Ελέγχου, Σχεδιασμού Αεροδρομίου, Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας, Ανάλυσης Συστημάτων Μεταφορών

 

Στον Τομέα περιλαμβάνονται δύο θεσμοθετημένα εργαστήρια, το Εργαστήριο Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (έτος ίδρυσης 2015) και το Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Επιστήμης και Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος (έτος ίδρυσης 2018). Τα εργαστήρια του Τομέα αξιοποιούνται τόσο για τη διδασκαλία, τις ασκήσεις, τις διπλωματικές εργασίες όσο και για τις ερευνητικές εργασίες που εκπονούνται. Στις ερευνητικές πρακτικές των εργαστηρίων του Τομέα συμπεριλαμβάνονται η συλλογή δεδομένων πεδίου για θέματα διασφάλισης ποιότητας υδατικών και εδαφικών πόρων και η χρήση εξοπλισμού τελευταίας γενιάς (UAV) για θέματα, μεταξύ άλλων, κυκλοφοριακής τεχνικής, αξιολόγησης συγκοινωνιακών συστημάτων και υποδομών.