Κυκλοφοριακής Τεχνικής

qode interactive strata
Εργαστήρια (Εκπαιδευτικά/Ερευνητικά)

Εκπαιδευτικό/Ερευνητικό

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

yannist@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη-2)

Το εργαστήριο καλύπτει τις ανάγκες συγκεκριμένων κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών μαθημάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ, και παρέχει την τεχνολογική υποδομή για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων και ερευνών για: τον υπολογισμό βασικών μεγεθών της κυκλοφορίας (φόρτος, πυκνότητα, ταχύτητα, διαχωρισμοί, σύνθεση κυκλοφορίας, συντελεστής ώρας αιχμής, μέση ημερήσια κυκλοφορία κτλ.), τον υπολογισμό χρόνων σηματοδότησης, την απογραφή οδικού δικτύου και των χαρακτηριστικών του, καθώς και την ανάλυση της κυκλοφορίας με τη χρήση Η/Υ. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου για την καταγραφή της κυκλοφορίας είναι σύγχρονος, περιλαμβάνει τεχνολογίες αιχμής και χρησιμοποιείται από τους φοιτητές σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Για την περαιτέρω ανάλυση των κυκλοφοριακών παραμέτρων από τους φοιτητές χρησιμοποιείται εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης της κυκλοφορίας. Συνολικά το εργαστήριο διαθέτει:

  • Drone [1]
  • Συστήματα μηχανικής όρασης Autoscope [2]
  • Radar [2]
  • Μηχανικοί καταγραφείς οχημάτων ADR1000 και παρελκόμενα (λάστιχα, άγκιστρα, καρφιά) [6]
  • Μετρητές χειρός [11]
  • Προσωπικούς Η/Υ [9]
  • Λογισμικό προσομοίωσης της κυκλοφορίας Synchro plus SimTraffic 11
  • Προγράμματα λήψης και επεξεργασίας κυκλοφοριακών δεδομένων

Περιγραφή (.PDF)