Ηλιοπούλου Θεανώ

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

ΠΔ407

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

thiliop@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη-2), Κτίριο Β

Η Θεανώ Ηλιοπούλου είναι Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ με κατεύθυνση Υδραυλικού Μηχανικού (2013) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Υδρολογία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων με βαθμό άριστα από το Imperial College London, London (2014).

‘Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα το 2020 στο αντικείμενο της στοχαστικής υδρολογίας από τη σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Εργάζεται ως συμβασιούχος διδάσκουσα σε Τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου του ΠΑΔΑ, ως μετα-διδακτορική ερευνήτρια σε ερευνητικά προγράμματα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και ως ελεύθερη επαγγελματίας πολιτικός μηχανικός. Το εαρινό εξάμηνο του 2021 δίδαξε ως εντεταλμένη επίκουρη καθηγήτρια (ΠΔ 407) το Β’ τμήμα της Τεχνικής Υδρολογίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ. Το Δεκέμβριο του 2021 εξελέγη σε θέση ΕΔΙΠ με αντικείμενο «Υδρολογία και Υδραυλικά Έργα» στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Παράλληλα, είναι συν-συγγραφέας 24 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 58 δημοσιεύσεων σε συνέδρια και πρακτικά συνεδρίων, ενώ είναι κριτής εργασιών σε 9 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι επίσης μέλος της οργανωτικής συνεδρίας HS7.4 της «Hydrological Sciences» της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (European Geosciences Union).

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη των ακραίων βροχοπτώσεων και πλημμυρών, την εφαρμογή στοχαστικών μεθόδων στην περιγραφή υδρολογικών και υδραυλικών διεργασιών, τη μελέτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της σχέσης νερού και ενέργειας, και την εφαρμογή στοχαστικών μεθόδων σε ευρύτερα πεδία του πολιτικού μηχανικού και των εφαρμοσμένων επιστημών. Από το 2013 είναι μέλος του Τ.Ε.Ε και έχει συμμετάσχει σε τεχνολογικές μελέτες που αφορούν την ανάπτυξη υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων, την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου, την εκτίμηση όμβριων καμπυλών, τη διαχείριση υδατικών πόρων και την εκτίμηση του κινδύνου ξηρασίας καθώς και την ανάλυση υδρομετεωρολογικών χρονοσειρών.