Ερευνητικά Προγράμματα πρώην ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ πρώην ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΘΑΛΗΣ:

  1. Από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., ως συντονίζον, έχει υποβληθεί πρόταση με θέμα “Πολυκριτηριακό εργαλείο συσχετισμού της αποδοτικής επαναχρησιμοποίησης με την περιβαλλοντική απόδοση διατηρητέων κτιρίων στα αστικά κέντρα“, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Μεταξά, ομότιμο Καθηγητή,
  2. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. συμμετέχει στην πρόταση με θέμα “Δομικά στοιχεία διαμόρφωσης ηχοπροστατευτικού και βιοκλιματικού κελύφους προσόψεων έξυπνων κτιρίων: τυποποίηση και τεχνολογία κατασκευής“, η οποία υποβλήθηκε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τζουβαδάκη, Επίκουρο Καθηγητή.

Το Τμήμα συγκροτεί την δεύτερη ερευνητική ομάδα του προτεινόμενου έργου, με υπεύθυνη την κ. Σταματίνα Μαλικούτη, Καθηγήτρια.

 

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, από το Τμήμα υποβλήθηκαν τρεις προτάσεις:

  1. Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Ελαιώνα χρησιμοποιώντας τελευταίας γενιάς Ψηφιακές Δορυφορικές Τηλεσκοπικές Απεικονίσεις και Τεχνολογίες GIS και INTERNET“, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Μεταξά, ομότιμο Καθηγητή,
  2. Πληροφοριακό Σύστημα Αειφόρου Ανάπτυξης“, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Δημάκο, Καθηγητή και
  3. Τα κτίρια των τραπεζικών καταστημάτων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου ως πολιτιστικό απόθεμα τεκμηριωμένο με σύγχρονες μεθόδους“, με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Σταματίνα Μαλικούτη, Καθηγήτρια.

Εχει εγκριθεί προς χρηματοδότηση η ερευνητική πρόταση με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Δημάκο.

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Ειδικού Λογαριασμού για την υποβολή εσωτερικά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προτάσεων, από το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων υποβλήθηκαν οι παρακάτω:

  1. Συγκριτική μελέτη μεταξύ των σεισμικών μεθόδων σχεδιασμού EC8, Pushover και Nonlinear Dynamic για μεταλλικά πλαίσια“, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Μεταξά, ομότιμο Καθηγητή,
  2. Θεωρητική διερεύνηση του τρόπου και φορτίου αστοχίας καμπτόμενης δοκού οπλισμένου σκυροδέματος με τη χρήση του προγράμματος ANSYS“, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Δημάκο, Καθηγητή και
  3. “Άτυπες εργασιακές πρακτικές στον κλάδο των ιδιωτικών κατασκευών”, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Βαρελίδη, Καθηγητή.

Απο τις τρείς προτάσεις έχουν χρηματοδοτηθεί η 2η και 3η πρόταση με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κ. Δημάκο και Γ. Βαρελίδη, αντίστοιχα.

 

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΕΠΕΔΒΜ “Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Ανωτάτης“, έχει συνταχθεί και υποβληθεί πρόταση συγκρότησης και λειτουργίας “Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Πειραιά“, με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Σταματίνα Μαλικούτη, Καθηγήτρια. Το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων έχει δηλώσει τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες της Μονάδας. Η πρόταση εγκρίθηκε και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Μεταξά, Ομότιμο Καθηγητή.