Σχεδιασμός Αεροδρομίων

Κωδικός Μαθήματος:

CE-764

Semester:

Εξάμηνο 7ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος