Βλάχου Αλεξάνδρα

qode interactive strata

ΔΕΠ

Καθηγήτρια Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

avlachou@puas.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 2

Μηχανικός Δομικών Έργων