Μούσας Βασίλειος

qode interactive strata

ΔΕΠ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vmouss@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30-210-538-5830

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/vmouss/vmgrk/index.html

Δίπλωμα Ηλεκτρ. Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών , Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφ., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφ. , Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Μεταπτυχιακό σε Data Communication Systems, Τμήμα Electronic & Computer Eng., Πανεπιστημίου Brunel , Λονδίνο, UK
Εξειδικεύσεις: Νευρωνικά Δίκτυα, Προσαρμοστικά Συστήματα & Εφαρμογές (Πανεπ. Αθηνών), και, Δίκτυα Η/Υ (Routers, Switches, Firewalls (Cisco), Solaris SysAdmin (SUN), ATM (Fore), NMS, κλπ.)
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική (πολύ καλά) & στοιχεία (A1) Γερμανικής.

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
– Προσαρμοστικοί Πολυμοντελικοί Αλγόριθμοι Διαμελισμού και Μη-Γραμμικά Συστήματα,
– Αλγόριθμοι Επιχειρησιακής Έρευνας, Βελτιστοποίησης, Ταξινόμησης & Αναγνώρισης
– Εντοπισμός και Ιχνηλάτηση Πηγών Σημάτων σε Υλικά/Αέρα/Νερό με Συστοιχίες Αισθητήρων, έξυπνοι αισθητήρες
– Προηγμένοι Αλγόριθμοι για Έλεγχο Υλικών, Παρακολούθηση Ρωγμών, Πρόβλεψη Χρόνου Ζωής και Αξιοπιστία Κατασκευών
– Μη-Καταστροφικός Έλεγχος και Αξιολόγηση
– Μοντελοποίηση, Εντοπισμός Συμβάντων και Big Data Analytics σε Δίκτυα & Δεδομένα (Η/Υ, Ηλεκτρικά, Κυκλοφοριακά, Ιατρικά, κλπ.) με Καταστατικά, Αυτοπαλινδρομικά, Νευρωνικά, κ.ά. στοχαστικά μοντέλα.

Μαθήματα:  Πληροφορική και Προγραμματισμός ΗΥ, Μέθοδοι Επίλυσης με ΗΥ (Μηχανική Μάθηση, Αναγν. Προτύπων, ΑΙ), Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων και Επιχειρησιακή Έρευνα, Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα, Αντικειμενοστραφής & Παραθυρικός Προγραμματισμός

Δημοσιεύσεις

https://orcid.org/0000-0003-3614-0294

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών