Τεχνικά Έργα Οδοποιίας

Κωδικός Μαθήματος:

CE-810

Semester:

Εξάμηνο 8ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Κυριαζόπουλος Αντώνιος