Ειδικά Θέματα Οικοδομικής

Κωδικός Μαθήματος:

CE-781

Semester:

Εξάμηνο 7ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2(Θ)+1(Ε)

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Κουρνιάτης Νικόλαος