Οδοποιία (Σχεδιασμός με ΗΥ – Κόμβοι)

Κωδικός Μαθήματος:

CE-754

Semester:

Εξάμηνο 7ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕ )

Ώρες:

3(Θ)+1(Ε)

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος