Ποτάμια Υδραυλική – Αντιπλημμυρικά Έργα

Κωδικός Μαθήματος:

CE-783

Semester:

Εξάμηνο 7ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος